சச்சின் - அரவிந்த டீ சில்வா.. யார் சிறந்த வீரர்

சச்சின் டெண்டுல்கார், அரவிந்த டீ சில்வாவை விட சிறந்த பேட்ஸ்மேனா? ” இது இன்று எங்கள் நண்பர்களுக்கிடையில் நடந்த விவாதம். இதில் என் கருத்து சிறந்த வீரர் அல்ல வேண்டுமானால் அவரை நல்ல வீரர் என வைத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு வகையில் பார்த்தால் சுயநலம் கொண்ட கிரிக்கட்டராகவே சச்சினை உலகம் பார்க்கிறது.. நானும் அப்படியே!


இது பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். அதன் பின் இது பற்றி விரிவாக ஒரு பதிவு இடுகிறேன்..

0 Responses