என் முதல் பதிவு

எனக்கு எழுதும் ஆர்வம் சிறிய வயதிலிருந்தே இருக்கிறது, ஆனால் எதில் எழுதுவது என யோசித்திருந்த எனக்கு Blog ஒரு சிறந்த வாய்பாகவே அமைந்திருந்தது, ஆனால் எப்படி தொடங்குவது, இது சாத்தியமாகுமா என எல்லாம் நினைத்திருந்த நேரத்தில் தான் தமிழ் Unicode Typing எனக்கு பரிச்சயமானது, மேலும் Loshan இன்ட வலை பூவை பார்த்த பின் தொடங்கலாம் என ஒரு நம்பிக்கை வந்துள்ளது, எனவே தொடங்குகிறேன் எதையாவது எழுதி வைக்கலாம் என்ற முடிவோடு, இன்னும் எந்த விடயங்களை பற்றி எழுத வேண்டும் என முடிவு செய்யவில்லை, என்னை பாதித்தவைகளை என்னால் en நண்பர்களிடம் கதைக்க முடிந்தவைகளை இங்கு நான் பதிக்க விரும்புகிறேன்.....


0 Responses