இனி புகைக்க மாட்டோம்

இது முற்றிலும் புகைப்பவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது...

எனக்கு வந்த ஒரு மின் அஞ்சலில் இருந்த புகை பிடிப்புக்கு எதிரான சில புகை படங்களை உங்கள் பார்வைக்கு தருகிறேன்1 Response
  1. பாத்துப் பாத்து போரடிச்சிருச்சு. ஆனா விடத் தான் முடையல.